Gastronomia w Zespole Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2
w Jeleniej Górze

Egzaminy zawodowe

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

1. Etap pisemny
11 stycznia 2016 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe


2. Etap praktyczny
12 stycznia 2016 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technikaod 18 do 29 stycznia 2016 r. – dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe


Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:26 lutego 2016 r.

Termin przekazania szkołom dyplomów:26 lutego 2016 r.

Termin wydania zdającym dyplomów:26 lutego 2016 r.


TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE
dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu
1. Etap pisemny
20 czerwca 2016 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
2. Etap praktyczny
od 21 do 22 czerwca 2016 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technikaod 27 czerwca do 4 lipca 2016 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe:
26 sierpnia 2016 r.
Termin przekazania szkołom dyplomów:

26 sierpnia 2016 r.
Termin wydania zdającym dyplomów:

26 sierpnia 2016 r


TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W 2016 R. (kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Zdawalność egzaminu zawodowego 2014 i średnie wyniki szkół z poszczególnych etapów i części w powiatach 
Kreator stron www - szybka strona internetowa